Kestävää maa- ja  metsätaloutta nyt ja tulevaisuudessa 

 

 

MAATALOUS

Viljelemme Seeterin kartanon noin 70 peltohehtaarilla vuorovuosina mm. kauraa, ohraa, vehnää ja öljykasveja. Peltojen maalajit ovat hyvin erilaisia hiekasta saveen, joten vaihtoehtoja viljelykasveissa on monia. Viljelyä säätelevät nykyään useat direktiivit sekä ympäristöohjelmat, jotka takaavat kestävän ja turvallisen tuotannon. Esimerkiksi huomattavat pohjavesivarat sekä maisemaa hallitsevan Hirsjärven, otamme huomioon viljelytoimissamme. Keväällä kylvötöiden aikaan ja syksyllä satoa korjattaessa, on mahdollista seurata suomalaisen maanviljelyn eri työvaiheita ja kotimaisen ruoan tuotantoa.

METSÄ

Seeterin 70 metsähehtaaria on tärkeä osa toimintaamme, myös osana virkistyskäyttöä. Toimimme yhteistyössä eri metsä-asiantuntijoiden kanssa, tilalle laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Kasvatamme sahatukkeja, sellupuuta ja tärkeänä sivutuotteena tulee huviloiden takka- ja saunapuut, joita saamme sopivan määrä mm. ensiharvennusten yhteydessä.

SeeteriSport-reitin varrella on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, taimikkoa jne. Hakkuiden jälkeen on odotettavissa virkistyskäyttöön hienosti sopivia marjastusmaastoja. Komealla Jyrkinharjun alueella on oivat ulkoilumaastot, jossa syksyisin hyvät sienestysmahdollisuudet.